آخرین اخبار

دبیرخانه جشنواره کل گراش

  • همه‌ی فیلم‌های رسیده به جشنواره سیزدهم

    با شروع به کار هیئت گزینش سیزدهمین جشنواره فیلم‌ کوتاه گراش، آثار رسیده به مرحله‌ی انتخاب رسیده‌اند. در پایان این مرحله هیئت گزینش فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره را به دبیرخانه معرفی خواهد کرد. در نهایت…