آخرین اخبار

  • معرفی جشنواره فیلم کوتاه کل گراش

    شنواره فیلم کوتاه کل گراش توسط گروه گرد آورندگان فرهنگ گراشی با هدف ارتقاء فرهنگی و ترویج فیلم سازی در زمینه های مختلف، و همچنین ثبت و ضبط و حفظ آثار تاریخی، مراسم و آداب…